Sunday, 16 March 2014

Reminder"Ketika kecintaan kepada dunia masuk ke dalam hati,
                  maka ketakutan akan akhirat keluar darinya."
                                    [Hasan Al-Basri]

Post a Comment